dunk.com.cn
   DUNK 货架      潮流资讯      折扣区      购物说明     

dunk.com.cn

Tags
   Gourmet Nove
    Post in 新 闻 by chen   Tags: gourmet   August 27, 2010

Gourmet Nove 2010,本季常用的鹿皮材质延续在Nove鞋款,轻量且柔软舒适,脚踝处魔术粘带和弹性材质成为Gourmet Nove的点睛之笔。

本站所有商品均为正品
最后更新在2016-12-9 19:42:41
copyright 2006 www.dunk.com.cn · all rights reserved
津ICP备06002998号-1