dunk.com.cn
   DUNK 货架      潮流资讯      折扣区      网站说明     

dunk.com.cn

Tags
   CLOT Royale x Visvim Christo
    Post in 新 闻 by chen   Tags: visvim   July 13, 2008

瞩目度极高的CLOT Royale x Visvim Christo 最近终于发售了,这让一直苦苦等候的潮人们终于有了得偿所愿的机会。这次总共发布了黑,蓝,黄,红4个配色。而每双都将搭配相应配色的丝绸鞋包。在夏日里穿着这么一双善良的拖鞋,让您一跃成为众人的焦点。本站陆续到货


本站所有商品均为正品
最后更新在2015-11-17 16:49:14
copyright 2006 www.dunk.com.cn · all rights reserved
津ICP备06002998号-1